Porovnanie bankových a nebankových pôžičiek

 

Na slovenskom trhu v súčasnosti pôsobí niekoľko spoločností, ktoré poskytujú svojím klientom úvery až do niekoľko desiatok tisíc eur. Všeobecne ich delíme na bankové a nebankové subjekty, podľa čoho sa odvíja i úroková sadzba samotných pôžičiek. Aké sú okrem samotných úrokov najväčšie rozdiely medzi bankovými a nebankovými pôžičkami?

Bankové pôžičky nie sú dostupné pre všetkých klientov

Získať bankovú pôžičku je všeobecne podstatne zložitejšie ako tie nebankové. Bankové subjekty totiž na rozdiel od tých nebankových poskytujú pôžičky len klientom, ktorí napríklad nemajú zápis v registri dlžníkov, ďalej je častokrát veľkým problémom aj samotná výška príjmu, či vek žiadateľa. Problém môže nastať aj v prípade, ak nemáte dohodu o pracovnom pomere na TPP alebo v prípade, že máte pracovnú zmluvu len na určitú dobu.

Na druhej strane sú bankové pôžičky podstatne výhodnejšie ako tie z nebankových subjektov. Predovšetkým ide o nižšiu úrokovú sadzbu, ktorá v konečnom dôsledku môže znamenať, že na úrokoch ušetríte nemalú sumu v rádoch tisícoch eur. Okrem toho sú bankové subjekty v očiach verejnosti vnímané podstatne pozitívnejšie ako ich nebankové náprotivky.

 

PZP na čo si dať pozor

Povinné zmluvnú poistenie predstavuje v súčasnosti asi jedno z najbežnejších poistení, ktoré Slováci majú. Nakoľko ide o povinné poistenie zo zákona, každý jeden vodič je nútený ho mať. To, že je toto poistenie podstatné jasne dokazuje aj to, že mu je venovaný samostatný zákon a to konkrétne zákon č.381/2001 Zb. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Čo však konkrétne PZP znamená a na čo by ste konkrétne mali dávať pri jeho výbere pozor?

Čo je to vlastne PZP?

Povinné zmluvné poistenie je druh poistenia, ktoré pokrýva škody spôsobené majiteľom vozidla, ktorý je poistený. To znamená, že poisťovňa v prípade, že spôsobíte škodu inému účastníkovi premávky, nevyplatí poistku Vám, ale majiteľovi vozidla, ktorému ste spôsobili majetkovú alebo zdravotnú ujmu. Poistenie sa preto nevzťahuje na škodu vzniknutú na Vašom vozidle alebo zdraví, keďže Vás vyplatí poisťovňa, u ktorej je poistení účastník premávky, ktorý spôsobil škodu Vám.

Povinné zmluvné poistenie kryje aj škody, ktoré spôsobíte svojím vozidlom v zahraničí a to za predpokladu, že si poistenec vyžiada od poisťovne tzv. zelenú kartu, s ktorú musí mať so sebou v zahraničí.

 

Do kedy sa oplatí platiť havarijne poistenie

Spolu s PZP, ktoré je povinné, je havarijné poistenie najčastejšie využívaným poistením motorového vozidla, pričom však na rozdiel od PZP poisťovňa pokrýva škody v rámci poistenia práve poistencovi. Aké sú výhody havarijného poistenia a do akej doby je vhodné mať toto poistenie?

Čo je to havarijné poistenie?

Havarijne poistenie, ktoré má tiež prívlastok KASKO alebo CASCO poistenie je druh poistenia, ktoré je určené pre majiteľov motorových vozidiel, ktorý potrebujú okrem PZP aj poistenie, ktoré chráni výhradne ich majetok. To znamená, že havarijné poistenie kryje predovšetkým škody na zdraví  ako napríklad trvalé následky po úraze v dôsledku dopravnej nehody, ale predovšetkým aj škody, ktoré môžu vzniknúť na Vašom vozidle napríklad po nehode, krádeži, škody po živelnej pohrome alebo podľa individuálneho poistenia. Z toho dôvodu havarijne poistenie kryje aj poistné udalosti, ktoré nekryje povinné zmluvné poistenie.

 

Výhodnosť hypoték v súčasnej dobe

Najnižšie úroky Európskej centrálnej banky v histórií sú v súčasnosti obrovským lákadlom pre ľudí, ktorí túžia po vlastnom bývaní. Tí však v súčasnosti riešia dilemu, či je práve súčasná doba ideálna na bratie úveru z niektorej banky.

 
Powered by WordPress
TOPlist