PZP na čo si dať pozor

Povinné zmluvnú poistenie predstavuje v súčasnosti asi jedno z najbežnejších poistení, ktoré Slováci majú. Nakoľko ide o povinné poistenie zo zákona, každý jeden vodič je nútený ho mať. To, že je toto poistenie podstatné jasne dokazuje aj to, že mu je venovaný samostatný zákon a to konkrétne zákon č.381/2001 Zb. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Čo však konkrétne PZP znamená a na čo by ste konkrétne mali dávať pri jeho výbere pozor?

Čo je to vlastne PZP?

Povinné zmluvné poistenie je druh poistenia, ktoré pokrýva škody spôsobené majiteľom vozidla, ktorý je poistený. To znamená, že poisťovňa v prípade, že spôsobíte škodu inému účastníkovi premávky, nevyplatí poistku Vám, ale majiteľovi vozidla, ktorému ste spôsobili majetkovú alebo zdravotnú ujmu. Poistenie sa preto nevzťahuje na škodu vzniknutú na Vašom vozidle alebo zdraví, keďže Vás vyplatí poisťovňa, u ktorej je poistení účastník premávky, ktorý spôsobil škodu Vám.

Povinné zmluvné poistenie kryje aj škody, ktoré spôsobíte svojím vozidlom v zahraničí a to za predpokladu, že si poistenec vyžiada od poisťovne tzv. zelenú kartu, s ktorú musí mať so sebou v zahraničí.

PZP je povinné podľa zákona pre všetkých, čo sa však stane, ak ho (včas) neuzavriete?

Podľa zákona č. 381/2001 Zb. o povinnom zmluvnom poistení ste povinný uzavrieť do ôsmich pracovných dní PZP od doby, keď sa stanete majiteľom motorového vozidla. Ak si túto povinnosť nesplníte podľa zákona Vám hrozí pokuta od 16,60 € až do výšky 3 319,39 €. Okrem toho v prípade, ak nebudete mať PZP a spôsobíte počas premávky škodu na zdraví alebo majetku ostatných účastníkov premávky, budete nútený zaplatiť celkovú škodu z vlastných prostriedkov.

Načo si dávať pozor pri uzavretí PZP?

V prípade, ak ste už majiteľom motorového vozidla, môžete o PZP požiadať osobne v niektorej z poisťovní vo Vašom okolí, prípade online, vďaka čomu ušetríte množstvo času a energie. Získať PZP online je veľmi jednoduché, keďže zmluvu s potrebnými dokladmi obdržíte pohodlne na e-mail a originály len do niekoľkých dní priamo domov cez poštu.

Pri samotnom poistení online je však potrebné dávať veľký pozor na fakt, že po požiadaní o poistku online nie ste ešte automatický poistený. Preto treba rozdeľovať dve skutočnosti a to platnosť poistenia a účinnosť poistenia, ktorá nadobúda platnosť samotným vyplnením formuláru alebo zmluvy o PZP. Samotná platnosť poistenia nadobúda platnosť až vtedy, keď uhradíte prvú splátku poistného. V praxi to znamená, že ak spôsobíte nehodu po tom čo ste požiadali o PZP avšak ešte prvú splátku poistky ste do tej doby neuhradili, poisťovňa síce uhradí v 100% výške všetky finančné náklady na zdraví a majetku účastníkov nehody no s tým, že túto náhradu bude od Vás regresne vymáhať. V prípade ujmy na zdraví to môže byť až 5 000 000 eur, zatiaľ čo v prípade majetku až 1 000 000 eur. Preto dôrazne odporúčame po uzavretí PZP v čo najkratšej lehote uhradiť poistnú sumu a to v plnej výške.

Tak isto od Vás môže poisťovňa vymáhať škodu, ktorú spôsobíte v prípade, že meškáte s platením poistného viac ako 30 dní.

Načo si treba dávať pozor pri zrušení PZP a kedy je možné zmeniť poisťovňu?

Ak ste sa rozhodli predať Vaše auto výpoveď je možné podľa Občianskeho zákonníka podať do 2 mesiacov od začiatku poistnej zmluvy (poistenec je poistený ešte 8 dní od doručenia výpovede do poisťovne), prípadne do 7 dní bez udania dôvodu, ak požiadate o PZP online.

Za predpokladu, že chcete zmeniť poisťovňu, musíte postupovať úplne rovnako ako pri zrušení PZP a teda písomne požiadať o výpoveď PZP do Vašej poisťovne. Nezabúdajte však na to, že výpoveď musíte doručiť najneskôr do 6 týždňov pred koncom poistného obdobia, pričom poistná zmluva sa vypovedá ku koncu poistného obdobia. Samotnú výpoveď môžete podať buď osobne na pobočke niektorej z pobočiek Vašej poisťovni alebo poštovnej na adresu danej poisťovne.

 
You can leave a response, or trackback from your own site.

Napíš svoj komentár

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress
TOPlist