Do kedy sa oplatí platiť havarijne poistenie

Spolu s PZP, ktoré je povinné, je havarijné poistenie najčastejšie využívaným poistením motorového vozidla, pričom však na rozdiel od PZP poisťovňa pokrýva škody v rámci poistenia práve poistencovi. Aké sú výhody havarijného poistenia a do akej doby je vhodné mať toto poistenie?

Čo je to havarijné poistenie?

Havarijne poistenie, ktoré má tiež prívlastok KASKO alebo CASCO poistenie je druh poistenia, ktoré je určené pre majiteľov motorových vozidiel, ktorý potrebujú okrem PZP aj poistenie, ktoré chráni výhradne ich majetok. To znamená, že havarijné poistenie kryje predovšetkým škody na zdraví  ako napríklad trvalé následky po úraze v dôsledku dopravnej nehody, ale predovšetkým aj škody, ktoré môžu vzniknúť na Vašom vozidle napríklad po nehode, krádeži, škody po živelnej pohrome alebo podľa individuálneho poistenia. Z toho dôvodu havarijne poistenie kryje aj poistné udalosti, ktoré nekryje povinné zmluvné poistenie.

Je pre Vás vhodné havarijné poistenie a ak áno, tak do kedy?

Možno to netušíte, no na slovenských cestách jazdí ešte stále viac vodičov, ktorí nemajú havarijné poistenie. Dôvodov prečo tomu tak je, je hneď niekoľko. Ten najpodstatnejší sú však financie, ktoré väčšina vodičov radšej investuje do iných vecí ako je toto poistenie. Na druhej strane sú však vodiči, ktorý by havarijné poistenie rozhodne mali mať. Ide predovšetkým o podnikateľov, ktorí vo svojom motorovom vozidle neraz vozia cenný náklad, ale aj o ľudí, ktorí sú na cestách častejšie ako iní.

Samotná výška havarijného poistenia sa na rozdiel od PZP líši od samotného auta, ktoré má poistenec. V praxi to znamená, že čím drahšie máte auto, tým je aj vyššia samotná výška havarijného poistenia. Väčšinou ide o sumu do výšky približne 1-2% z ceny auta ročne, pričom však výška poistného klesá v závislosti od veku vozidla, ale taktiež aj vďaka tomu, že poisťovne svojím klientom po čase poskytujú vernostné zľavy. Samotná výška poistného sa však líši aj v závislosti od množstva poistných udalostí, čo znamená, že ak Vaše vozidlo počas doby poistenia bolo niekoľkokrát predmetom poistnej udalosti, poisťovňa väčšinou na to reaguje tým, že poistku zvýši a to aj napriek tomu, že je vozidlo staršie.

Ak by sme všeobecne mali povedať do kedy je vhodné mať havarijné poistenie, dá sa povedať, že čím je auto staršie, tak tým je menej výhodné toto poistenie. Toto sa týka predovšetkým aut nižšej a strednej triedy, ktoré po čase strácajú výraznejšie na svojej cene, čoho dôsledkom poistka neraz tvorí značnú časť zo súčasnej ceny auta. Všeobecne je to približne doba 10 rokov od kúpy auta, keďže samotné havarijné poistenie sa nevzťahuje zväčša aj na tieto udalosti:

  • Prirodzené opotrebovanie vozidla v dôsledku trvalého vplyvu prevádzky
  • Funkčného namáhania
  • V prípade chybnej alebo výrobnej chyby
  • Nesprávnej obsluhy auta

Práve prirodzené opotrebovanie auta je úplne bežnou súčasťou každého vozidla a neraz si výmena napríklad skorodovaných častí, či niektorých dôležitých častí auta opotrebovaných vplyvom prevádzky auta vyžiada nemalé investície, ktoré žiaľ poisťovne nepreplácajú. Z toho dôvodu dobre zvážte, či je Vaše auto skutočne v takom stave, ktorý v dostatočnej miere neovplyvní žiadnu poistnú udalosť v zmluve. Okrem toho nezabúdajte, že výška poistného nie je rátane zo súčasnej ceny auta, ale z ceny nového auta, teda zo sumy, ktorú ste zaňho zaplatili.

Za akých podmienok môžete zrušiť havarijné poistenie?

Zrušiť havarijné poistenie nie je vôbec zložité, keďže k vypovedaniu zmluvy Vám stačí len osobne na pobočku alebo v dostatočnom predstihu poštou poslať výpovednú zmluvu. Túto zmluvu je však potrebné doručiť najmenej 42 dní pred výročným dňom, pričom výpoveď nadobúda platnosť až po konci poistného obdobia. Okrem výpovede k výročnému dňu je možné zrušiť havarijné poistenie aj v prípade:

 

  • Ukradnutia vozidla
  • Totálnej škody na vozidle
  • Predaja vozidla
  • V prípade neplatenia poistného
  • Po dohode s poisťovňou
 
You can leave a response, or trackback from your own site.

Napíš svoj komentár

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress
TOPlist